Aktualny cennik oraz rezerwacje na

Cennik

Apartament Redłowo Rybki

Z naszego Apartamentu wszędzie jest blisko

Booking.com

 

Regulamin

 1. Doba hotelowa w Apartamencie Redłowo zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu. Ewentualne zmiany godzin przyjazdów lub wyjazdów Gości winny być każdorazowo, indywidualnie uzgadniane z właścicielami Apartamentu Redłowo.

 2. Przy odbiorze kluczy do Apartamentu Gość zobowiązany jest do okazania aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania.

 3. W Apartamencie Redłowo obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. W przypadku złamaniu zakazu właściciele mogą obciążyć Gościa kosztami dearomatyzacji 500 zł.

 4. W Apartamencie Redłowo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamaniu zakazu właściciele mogą obciążyć Gościa kosztami dearomatyzacji 500 zł.

 5. Zabronione jest urządzanie w Apartamencie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. Goście są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej. W przypadku złamania tych zasad lub konieczności interwencji Straży Miejskiej bądź Policji właściciele mogą nałożyć na Gości kare w wysokości 500 zł i zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

 7. Wszelkie awarie i usterki należy natychmiast zgłosić telefonicznie celem ich usunięcia przez właściciela.

 8. Goście Apartamentu Redłowo ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.

 9. W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

 10. Gość powinien zawiadomić właścicieli Apartamentu o wystąpieniu szkody w pokoju bądź tez o jej stwierdzeniu.

 11. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do Apartamentu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładki zamka.

 12. Miejsce parkingowe w garażu dla Gości Apartamentu Redłowo jest płatne 20 zł za dobę.

 13. Apartament Redłowo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa.

 14. Przy wychodzeniu z pomieszczeń mieszkalnych należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna.

 15. Apartament Redłowo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

 16. Właściciele mogą usunąć Gościa lub odmówić mu ponownego pobytu, jeśli Gość podczas pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę mieniu stanowiącemu własność Apartamentu, jak i tez zakłócał spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Apartamentu.

 17. W razie ewentualnego skrócenia pobytu Gościa w Apartamencie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Zapytania o terminy i ceny:

Napisz do nas

© 2016-2021 Apartament Redłowo Rybki. All Rights Reserved.